Antagonism och estetik

Begrepp

DNS använder sig av en diger begreppsapparat som i sig tarvar förklaring och avkodifiering. Så:

 • Agoge: Militär, själslig, fysisk och intellektuell träning och disciplin
 • Ephor: Det dekadenta prästerskapet, media, livsstilscoacher, religiösa sekter, gurus, akademin, tankesmedjorna, etc, etc.
 • Furstemord: En form av demokratisk reglering inom ett polis som, likt Sparta, litar till det ursprungliga kontraktet, lagen, och dess verkställande av en furste. Berättigat när fursten på ett grundläggande sätt gör våld på lagen.
 • Helot: Arbetare. En låglönearbetare utan annat än basala rättigheter inom polis och utan möjlighet att bli en hoplit.
 • Hoplit: Krigare. En medborgare som åtnjuter alla rättigheter inom polis och som tränas i agoge.
 • Krypteia: Rit för de främsta inom agoge. Uppdraget att utan beväpning dräpa en eller flera heloter utanför polis.
 • Lykourgos: Kung och laggivare. Gav oss den spartanska lagen. Används också som koncept för vishet och viljans triumf.
 • Metropolis: Framtidens urbana samfälligheter som både utgör hot och hopp för en radikalt nydanande ordning.
 • Perioikoi: Lägre medelklass, handlare, reservister, börsmäklare, försäljare. Ofta utbildade men aldrig boklärda.
 • Plataea: En triumferande seger, ett bevis på skicklighet, intelligens och dygd.
 • Polis: Samfälligheten, samhället, staden och människans gemenskap.
 • Syssitia: Sittningar, mingel, klubbgolv, barhäng, resturangmåltider, hemmahosfester, etc, etc…
 • Thermopylae: Ett de facto nederlag men en moralisk seger. Tankens triumf över köttet.
 • Trophimoi: Inhyrda konsulter, gärna utlänningar. I vidare mening ett exempel på arbetslivets fragmentering och utveckling mot legoarmé.
Annonser
%d bloggare gillar detta: